ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Η σωστή διαχείριση της ενέργειας και των υδάτινων πόρων είναι καταλυτική όχι μόνο για τη λειτουργία ενός θερμοκηπίου, αλλά κυρίως για την προστασία του περιβάλλοντος.

Διαχειριζόμαστε την ενέργεια, τους υδάτινους πόρους και τα απόβλητά μας πολύ αποτελεσματικά χάρη στον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.
Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων
Με τη μέθοδο της υδροπονίας η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων είναι πολύ μεγάλη. Υπολογίζεται ότι η υδροπονική καλλιέργεια καταναλώνει το 10% της ποσότητας του νερού που απαιτεί μία συμβατική καλλιέργεια.
Εξοικονόμηση Ενεργειακών Πόρων
Η παραγωγή ενέργειας είναι απαραίτητη για τη θέρμανση του θερμοκηπίου τον χειμώνα και την ψύξη του το καλοκαίρι.

Οι Κήποι Καρδίτσας διαθέτουν δύο σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ ή CHP) που λειτουργούν με φυσικό αέριο και παράγουν ταυτόχρονα 4 MW ηλεκτρικής και 5 MW θερμικής ενέργειας την ώρα. Η ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ ενώ η θερμική χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του θερμοκηπίου. Τις περιόδους που οι ανάγκες θέρμανσης είναι μικρές, η περίσσεια της θερμικής ενέργειας αποθηκεύεται σε θερμοδοχείο και χρησιμοποιείται αργότερα.

Έτσι εξασφαλίζουμε εξοικονόμηση καυσίμου, ελαχιστοποίηση απωλειών και μείωση εκπεμπόμενων ρύπων προς το περιβάλλον.
Ελαχιστοποίηση Ατμοσφαιρικής Επιβάρυνσης
Τα καπναέρια που παράγονται από την καύση του φυσικού αερίου δεν απελευθερώνονται απευθείας στο περιβάλλον, αλλά φιλτράρονται και χρησιμοποιούνται στο θερμοκήπιο ως πρώτη ύλη ανθρακολίπανσης για την ανάπτυξη των φυτών, τα οποία μέσω της φωτοσύνθεσης διασπούν το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε οξυγόνο και ενεργειακά πλούσιες οργανικές ενώσεις, κυρίως υδατάνθρακες. Έτσι, η αποδοτικότητα της καλλιέργειας μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 20% ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται η ατμοσφαιρική επιβάρυνση.